Klientom vypracujeme kúpnu zmluvu, vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, uskutoční prevod elektrickej energie a prevod plynu.

Spolu s našim finančným špecialistom vám poradíme pri výbere najvýhodnejšieho riešenia. O všetky náležitosti okolo jeho vybavenia a podania žiadostí do bánk sa postaráme osobne.

Po obdržaní dokumentu „Rozhodnutie o povolení vkladu kúpnej zmluvy“ je potrebné:

  • Prihlásenie sa k povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti
  • Prihlásenie sa k povinnosti platieb za komunálny odpad
  • Prihlásenie sa k trvalému pobytu
  • Prihlásenie sa k povinnosti platby poplatku RTVS
  • Ďalšie ohlasovacie povinnosti – po zmene trvalého pobytu je potrebné, aby ste niektorým inštitúciám túto zmenu nahlásili ako napríklad banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom.